PRIVAT/BOLIG

Godt malerarbeid beskytter, skaper gode omgivelser og varer lenge

Vi utfører utvendig og innvendig malerarbeid for bl.a. enebolig, fritidsbolig, rekkehus mv.

Befaringen er grunnlaget for et riktig tilbud

Skriftlig tilbud gis etter befaring sammen med deg. Gjennom befaringen og samtalen får vi forståelse for en rekke viktige faktorer:

  • areal/størrelse
  • behovet for rengjøring/grunnarbeid
  • evt. fuktighetsproblemer
  • forhold knyttet til beliggenhet og/eller bruk som påvirker materialvalg/fargevalg
  • nødvendigheten av stillas, tildekking mv.

På den måten reduseres sjansene for uventede fordyrende overraskelser. Vi skal vite hva vi skal gjøre, og du må vite hva du skal betale.

Behandlingsklasser ved innvendig malerarbeid

Behandlingsklassene K2 til K4 beskriver overflatekvalitet på ferdig malerarbeid. Dette er relatert til Norsk Standard, og beskriver hva som må gjøres fra underlaget til toppstrøk. Ved befaring rådgir vi om hva du bør velge i de ulike rommene. ​Når K4 er blitt veldig vanlig i boliger, skyldes det særlig to forhold: At store moderne glassflater slipper mye avslørende lys inn på vegger og himlinger, og at færre benytter listverk til å skjule overganger og skjøter. 

K4: Rom med krav til høy estetisk overflatekvalitet (høy kvalitet): Ferdig flate skal være uten blærer, klumper, fremmedlegemer, porer, groper, innsynk i skjøtsparkling, grader, sig, riper. Synlige skadeutbedringer {flekking eller annet) på ferdig behandlet overflate tillates ikke. Strukturforskjeller etter malingspåføring som kun er synlige i slepelys, tillates. Skyggevirkninger pga. planhetsvariasjoner som kun er synlige i slepelys, tillates. Der det er overmalingsprodukt, skal skjøtene være minst mulig synlige. 

K3: Rom med normale krav til estetisk overflatekvalitet (normalbehandling):  Ferdig flate skal være uten blærer, klumper, fremmedlegemer, porer, groper, innsynk i skjøtsparkling, grader, sig, riper. Synlige skadeutbedringer (flekking eller annet) på ferdig behandlet overflate tillates ikke. Strukturforskjeller, for eksempel mellom sparklede og usparklede flater etter malingspåføring, eller som skyldes bruk av ulike verktøy og påføringsmetoder, tillates. Skyggevirkninger pga. planhetsvariasjoner tillates. Der det er overmalingsprodukt, skal skjøtene være minst mulig synlige.

K2: Rom uten krav til estetisk overflatekvalitet (enklere behandling):  Ingen estetiske krav, men utførelsen skal være fagmessig.

 

Gode råd om fargevalg ved utvendig fargesetting

De fleste huseiere har klare preferanser når det gjelder fargen de vil ha på huset eller hytta. Men drømmefargen er ikke alltid den mest fornuftige når det kommer til beskyttelsen av mur og treverk. Her spiller både det lokale klimaet og husets eller hyttens eksponering for sol og nedbør inn.

I de aller fleste prosjekter velger kunden farger og sammensetting selv, men det hender at vi gir råd om andre valg med bakgrunn i våre erfaringer med produktenes egnethet. Vil ønsker at det arbeidet vi gjør har lang levetid. Da er det viktig at fargen og malingtypen er like god for huset som for øynene.

Det koster ingenting å få vite mer. Ring oss på 53 69 59 99.