Offentlig og bedrift

ET GODT OG VARIG RESULTAT KREVER GRUNDIGHET I ALLE LEDD

Vi utfører utvendig og innvendig malerarbeid for bl.a.

  • produksjons- og lagerlokaler
  • kontor- og handelsbygg
  • varehandelsbygg
  • skoler, barnehager, omsorgsboliger og andre institusjonsbygg
  • borettslag og sameier

Den viktige befaringen

Skriftlig tilbud gis etter befaring sammen med oppdragsgiver. Gjennom befaringen og samtalen får vi forståelse for en rekke viktige faktorer:

  • areal/størrelse
  • behovet for rengjøring/grunnarbeid
  • evt. fuktighetsproblemer
  • forhold knyttet til beliggenhet og/eller bruk som påvirker materialvalget
  • nødvendigheten av stillas, tildekking mv.

Våre tilbud er alltid godt spesifisert. Dette gjør det lett for oppdragsgiver å stille spørsmål og få ting avklart før beslutningen tas.

Behandlingsklasser ved innvendig malerarbeid

Behandlingsklassene K2 til K4 beskriver overflatekvalitet på ferdig malerarbeid. Dette er relatert til Norsk Standard, og beskriver hva som må gjøres fra underlaget til toppstrøk.

K4: Rom med krav til høy estetisk overflatekvalitet (høy kvalitet): Ferdig flate skal være uten blærer, klumper, fremmedlegemer, porer, groper, innsynk i skjøtsparkling, grader, sig, riper. Synlige skadeutbedringer {flekking eller annet) på ferdig behandlet overflate tillates ikke. Strukturforskjeller etter malingspåføring som kun er synlige i slepelys, tillates. Skyggevirkninger pga. planhetsvariasjoner som kun er synlige i slepelys, tillates. Der det er overmalingsprodukt, skal skjøtene være minst mulig synlige.

K3: Rom med normale krav til estetisk overflatekvalitet (normalbehandling):  Ferdig flate skal være uten blærer, klumper, fremmedlegemer, porer, groper, innsynk iskjøtsparkling, grader, sig, riper. Synlige skadeutbedringer (flekking eller annet) på ferdig behandlet overflate tillates ikke. Strukturforskjeller, for eksempel mellom sparklede og usparklede flater etter malingspåføring, eller som skyldes bruk av ulike verktøy og påføringsmetoder, tillates. Skyggevirkninger pga. planhetsvariasjoner tillates. Der det er overmalingsprodukt, skal skjøtene være minst mulig synlige.

K2: Rom uten krav til estetisk overflatekvalitet (enklere behandling):  Ingen estetiske krav, men utførelsen skal være fagmessig.

Det koster ingenting å få vite mer. Ring oss på 53 69 59 99.